Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Verklaring keurmerk 2024

Op 22 maart heeft er een externe audit plaatsgevonden. Ja! Opvoedadvies werd getoetst op diverse kwaliteitscriteria en opvolging van de verbeterpunten uit het vorige verslag. De verklaring is inmiddels binnen, Ja! Opvoedadvies voldoet aan de gestelde eisen!

Precies!

Voor de administratieve ondersteuning maakt Chaja gebruik van Precies! – administratie. Het kan dus zijn dat u voor niet zorginhoudelijke vragen benaderd wordt door Brigitte Kroes- Crouwel.

Kleintje TJ

Kleintje TJ werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen ouders en hun kind is van grote invloed op ontwikkeling van een kind. Een samenspel van verschillende factoren (bijvoorbeeld veel huilen of eetproblemen bij het kind en gevoelens van somberheid, stress of angst bij […]

Kindteam Sneek

JA! Opvoedadvies heeft sinds 2018 een samenwerkingsrelatie met het Kind Team Sneek. Hierbij zijn verschillende disciplines betrokken, zoals Top Fysio ( kinderfysiotherapeuten), Ergo Actief ( ergotherapeuten), Carin Pool ( diëtist) en de Spraakboom ( Logepedist). Tijdens de intake wordt bekeken welke verschillende disciplines er nodig zijn, zodat de juiste begeleiding ingezet kan worden.