Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Kindteam Sneek

JA! Opvoedadvies heeft sinds 2018 een samenwerkingsrelatie met het Kind Team Sneek. Hierbij zijn verschillende disciplines betrokken, zoals Top Fysio ( kinderfysiotherapeuten), Ergo Actief ( ergotherapeuten), Carin Pool ( diëtist) en de Spraakboom ( Logepedist). Tijdens de intake wordt bekeken welke verschillende disciplines er nodig zijn, zodat de juiste begeleiding ingezet kan worden.

Kleintje TJ

Kleintje TJ werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen ouders en hun kind is van grote invloed op ontwikkeling van een kind. Een samenspel van verschillende factoren (bijvoorbeeld veel huilen of eetproblemen bij het kind en gevoelens van somberheid, stress of angst bij […]

Precies!

Voor de administratieve ondersteuning maakt Chaja gebruik van Precies! – administratie. Het kan dus zijn dat u voor niet zorginhoudelijke vragen benaderd wordt door Brigitte Kroes- Crouwel.

Marten Sprenger

Marten is systeemtherapeut (NVRG) en provocatief therapeut. Hij heeft als hulpverlener sinds 2000 gewerkt bij diverse afdelingen van de Jeugdhulpverlening, waaronder de crisishulpverlening. Marten is nu onder andere werkzaam in de jeugd en volwassen psychiatrie. Marten werkt vanuit oplossingsgerichte, narratieve en provocatieve therapie. Bij relatie- en gezinsproblemen is systeemtherapie de meest aangewezen vorm van behandeling. In […]

Chaja Joosten Asscher

Chaja is pedagoog en gecertificeerd video home trainer en opleider. In 2016 heeft ze een Post HBO systeem therapeutisch medewerker behaald. Ze heeft 10 jaar lang in de jeugdhulpverlening in Amsterdam gewerkt met gezinnen en heeft trainingen aan hulpverleners gegeven. Chaja wil mensen graag ondersteunen in het ontdekken van hun eigen krachten, zodat ze op […]