Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Kleintje TJ werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen ouders en hun kind is van grote invloed op ontwikkeling van een kind. Een samenspel van verschillende factoren (bijvoorbeeld veel huilen of eetproblemen bij het kind en gevoelens van somberheid, stress of angst bij ouders) kan deze relatie onder druk zetten. Ook traumatische ervaringen bij kinderen en/of hun ouders kunnen een rol spelen.

Het team van Kleintje TJ bestaat uit een IMH specialist/kinderpsychotherapeut, een GZ-psycholoog, een systeemtherapeut, EMDR therapeuten, een vaktherapeut, een (ambulant) pedagoog en een mindfulness trainer. We werken samen met kinderartsen, kinderpsychiaters, fysiotherapeuten, (preverbaal)logopedisten, GGD’s en andere professionals die bij jonge kinderen en hun gezinnen betrokken zijn.