Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Marten is systeemtherapeut (NVRG) en provocatief therapeut. Hij heeft als hulpverlener sinds 2000 gewerkt bij diverse afdelingen van de Jeugdhulpverlening, waaronder de crisishulpverlening. Marten is nu onder andere werkzaam in de jeugd en volwassen psychiatrie. Marten werkt vanuit oplossingsgerichte, narratieve en provocatieve therapie. Bij relatie- en gezinsproblemen is systeemtherapie de meest aangewezen vorm van behandeling. In systeemtherapie staat de interactie, communicatie en omgang met elkaar centraal en niet het individu. Naast ouder en gezinsgesprekken maakt Marten gebruik van gezins PMT in een daarvoor beschikbare ruimte. Er worden voornamelijk spelvormen ingezet die aansluiten bij de hulpvraag en bij client. www.praktijksprenger.nl