Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Met veel plezier heeft Chaja afgelopen maanden de cursus “IMH Module 1” gevolgd en deze ook met goed gevolg afgerond.