Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Welkom

JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van de praktijk. Ja! opvoedadvies gaat uit van een gezinsgerichte benadering, samen onderzoeken hoe we het kind beter kunnen gaan begrijpen, begeleiding op maat, los van protocollen. Zo kort mogelijk en zo lang als nodig. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar in Sneek en (wijde) omgeving.

Bij de hulp wordt er uit gegaan van de eigen kracht van ouders en kinderen zodat het zelfvertrouwen terug komt en de draagkracht vergroot wordt zodat het opvoeden weer beter zal gaan. We zijn er zowel voor kleine opvoedvragen als voor uitgebreidere gezinsproblematiek. De hulp is niet gekoppeld aan grote instanties, is laagdrempelig en er zijn meestal geen wachtlijsten. Bij een verwijzing naar JA! Opvoedadvies wordt de hulp meestal vergoed.

Visie

We gaan uit van de krachten van de ouders en kinderen, zodat jullie zelfvertrouwen krijgen in het contact met elkaar. JA! Opvoedadvies streeft naar de JA! in opvoeding, zodat je de ‘nee’ niet zoveel meer nodig hebt. Door gewenst gedrag uit te breiden in plaats van ongewenst gedrag in stand te houden, zal het gezin zich steeds beter gaan voelen. Eén van de manieren hiervoor is heel bewust de gewenste alternatieven voor het ongewenste gedrag te benoemen.

Daardoor kom je uit de negatieve spiraal van ‘niet doen, afblijven, doe dit niet ‘ en komt er plaats voor ‘ je mag wel…’ Hierdoor kan je werken aan de JA! in opvoeding. JA! Opvoedadvies wil samen met de ouder werken, om met elkaar tot een betere gezinssituatie te komen. We willen dit graag doen in de veilige thuissituatie voor ouder en kind.

Aanmelding

Aanmelden kan via het contactformulier. U wordt zo snel mogelijk terug gebeld of u kunt rechtstreeks contact opnemen met ons via 06-38642113. In Friesland wordt de zorg vergoed met een verwijzing van het gebiedsteam, uw huisarts of de kinderarts. Wachttijd per 1-1-2024 is 4 weken.

Om u aan te melden kunt u contact opnemen via info@jaopvoedadvies.nl. Vermeld in ieder geval uw naam en uw hulpvraag. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nieuws

Verklaring keurmerk 2024

Op 22 maart heeft er een externe audit plaatsgevonden. Ja! Opvoedadvies werd getoetst op diverse kwaliteitscriteria en opvolging van de verbeterpunten uit het vorige verslag. De verklaring is inmiddels binnen, Ja! Opvoedadvies voldoet aan de gestelde eisen!

Start opleiding tot IMH consulent

Chaja is begonnen met de opleiding tot IMH consulent en is in dat kader een samenwerking gestart met collega’s van het Therapeuticum Joure onder de naam “Kleintje TJ.