Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Op 22 maart heeft er een externe audit plaatsgevonden. Ja! Opvoedadvies werd getoetst op diverse kwaliteitscriteria en opvolging van de verbeterpunten uit het vorige verslag.

De verklaring is inmiddels binnen, Ja! Opvoedadvies voldoet aan de gestelde eisen!