Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Privacy verklaring

JA Opvoedadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u gebruik maakt van de diensten van JA Opvoedadvies, hebben we gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de de praktijk, de website of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres

Waarom is dat nodig?
JA Opvoedadvies heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw begeleiding. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
JA Opvoedadvies bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar zoals wettelijk vastgelegd is in de Jeugdwet

Delen met anderen
JA Opvoedadvies zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor begeleidingsdoeleinden. JA Opvoedadvies heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

JA Opvoedadvies zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft JA Opvoedadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. JA Opvoedadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jaopvoedadvies.nl.

Beveiliging
JA Opvoedadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft U desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 06-38642113 of info@jaopvoedadvies.nl.

Cookies
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door JA Opvoedadvies kunt u contact opnemen met ons via het telefoonnummer 06-38642113 of info@jaopvoedadvies.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

(Laatst bijgewerkt jan. 2024)