Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Praktisch

Vergoeding

De hulp door JA! Opvoedadvies valt binnen de jeugdwet en wordt vergoed door de gemeente waar de minderjarige cliënt staat ingeschreven indien u wordt verwezen door uw buurt/wijkteam, de huisarts of kinderarts, of als de opvoedondersteuning deel uit maakt van een behandeling bij een psycholoog of psychiater. Indien u geen verwijzing heeft of liever zelf de ondersteuning betaalt kunt u contact op nemen over de prijzen.

Verhinderd voor een afspraak?

Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Niet afgemelde of binnen 24 uur van te voren (op werkdagen) afgemelde afspraken kunnen in rekening worden gebracht. In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandagafspraken op vrijdag moet plaats vinden.

Beroepsvereniging

JA! Opvoedadvies is aangesloten bij beroepsverenigingen, te weten:

  • AIT (associatie interactiebegeleiding en thuisbehandeling) www.aitnl.org
  • SKJ (stichting kwaliteitsregister jeugd) www.skjeugd.nl
  • BPSW (beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) www.bpsw.nl

Kwaliteitsstatuten

Op 20 januari 2023 is Ja! Opvoedadvies met positief resultaat getoetst voor het kwaliteitskeurmerk door Qtention. Hiermee voldoet Ja! Opvoedadvies aan de door de opdrachtgever gestelde criteria, overeenkomstig met ISO 9001-2015.

Klachtenregeling

Als u ontevreden bent over de geboden hulp, stellen wij het op prijs dit aan ons te melden. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van SKJ. Zie ook Klachtenregeling SKJ