Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Voorstellen

Chaja Joosten is eigenaar en pedagoog van Ja! Opvoedadvies. Daarnaast werkt Ja! Opvoedadvies graag samen met verschillende praktijken om zo de best mogelijke hulp te kunnen bieden.

Chaja Joosten Asscher

Chaja is pedagoog en gecertificeerd video home trainer en opleider. In 2016 heeft ze een Post HBO systeem therapeutisch medewerker behaald. Ze heeft 10 jaar lang in de jeugdhulpverlening in Amsterdam gewerkt met gezinnen en heeft trainingen aan hulpverleners gegeven. Chaja wil mensen graag ondersteunen in het ontdekken van hun eigen krachten, zodat ze op een positieve en prettige manier in staat zijn om op te voeden.
Chaja vindt het belangrijk zichzelf te blijven ontwikkelen en haar handelen te reflecteren. Door middel van maandelijks collegiale intervisie en supervisie worden kennisniveau en specifieke vaardigheden aangescherpt. Daarnaast is Chaja in opleiding tot IMH consulent.

Samenwerkingen

Naast deze professionals werkt Chaja samen met de volgende praktijken:

Marten Sprenger

Marten is systeemtherapeut (NVRG) en provocatief therapeut. Hij heeft als hulpverlener sinds 2000 gewerkt bij diverse afdelingen van de Jeugdhulpverlening, waaronder de crisishulpverlening. Marten is nu onder andere werkzaam in de jeugd en volwassen psychiatrie. Marten werkt vanuit oplossingsgerichte, narratieve en provocatieve therapie. Bij relatie- en gezinsproblemen is systeemtherapie de meest aangewezen vorm van behandeling. In systeemtherapie staat de interactie, communicatie en omgang met elkaar centraal en niet het individu. Naast ouder en gezinsgesprekken maakt Marten gebruik van gezins PMT in een daarvoor beschikbare ruimte. Er worden voornamelijk spelvormen ingezet die aansluiten bij de hulpvraag en bij client. www.praktijksprenger.nl

Kindteam Sneek

JA! Opvoedadvies heeft sinds 2018 een samenwerkingsrelatie met het Kind Team Sneek. Hierbij zijn verschillende disciplines betrokken, zoals Top Fysio ( kinderfysiotherapeuten), Ergo Actief ( ergotherapeuten), Carin Pool ( diëtist) en de Spraakboom ( Logepedist). Tijdens de intake wordt bekeken welke verschillende disciplines er nodig zijn, zodat de juiste begeleiding ingezet kan worden.

Kleintje TJ

Kleintje TJ werkt vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie. Hierin staat de ouder-kind relatie centraal. De kwaliteit van de relatie tussen ouders en hun kind is van grote invloed op ontwikkeling van een kind. Een samenspel van verschillende factoren (bijvoorbeeld veel huilen of eetproblemen bij het kind en gevoelens van somberheid, stress of angst bij ouders) kan deze relatie onder druk zetten. Ook traumatische ervaringen bij kinderen en/of hun ouders kunnen een rol spelen.

Het team van Kleintje TJ bestaat uit een IMH specialist/kinderpsychotherapeut, een GZ-psycholoog, een systeemtherapeut, EMDR therapeuten, een vaktherapeut, een (ambulant) pedagoog en een mindfulness trainer. We werken samen met kinderartsen, kinderpsychiaters, fysiotherapeuten, (preverbaal)logopedisten, GGD’s en andere professionals die bij jonge kinderen en hun gezinnen betrokken zijn.

Precies!

Voor de administratieve ondersteuning maakt Chaja gebruik van Precies! – administratie. Het kan dus zijn dat u voor niet zorginhoudelijke vragen benaderd wordt door Brigitte Kroes- Crouwel.